Lokala Regler Bollnäs Golfklubb

Stenar i bunker

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 15 är tillämplig.

Markeringar

Markering Regelhänvisning

Vit banans gräns 18

Röd pliktområde 17

Blå onormala banförhållanden 16

Blå – vit MUA: Spel förbjudet 16

Mark under arbete (Regel 16)

a) Markeras med blå eller blåvita pinnar ellermed vitmålad linje.

b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

c) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggning.

Kraftledningar

Om en boll träffar en upphöjd kraftledningstråd skall slaget annulleras och spelas om utan plikt. Om bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med en annan boll.

Skydd av unga träd

Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar eller markering etc. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 16 (oflyttbara tillverkade föremål)

Övningsgreen

Träningsspel före eller mellan tävlingsronder mot övningsgreenerna mellan hål 2 och 3 samt vid hål 18 är ej att betrakta som spel på banan.

Hål 4

Fördjupning längs höger sida mot bangräns, från tallen fram till ån, är ej pliktområde.

150 – markeringar

Plattor och gulsvarta käppar som markerar avstånd till green, är oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16 är tillämplig.

Plikt för brott mot lokala regler

Slagspel – två slag

Matchspel – förlust av hål

Lokala ordningsföreskrifter

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern.

Mobiltelefon får vid tävling endast användas för att tillkalla domare eller tävlingsledning samt vid nödsituation.

Avbrott i spelet (regel 5) Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen det genom signaler. En lång signal innebär att spelet avbryts omedelbart. Upprepade tre korta signaler innebär att spelet skall avbrytas men man får spela färdigt ett påbörjat hål. Återupptagande av spelet signaleras med upprepade två korta signaler.

Fikapaus: Spelare som deltar i tävling på Bollnäs GK äger rätt att, mellan hål 10 och 11, ta en paus som är max fem minuter lång om man håller sin plats på banan.

Tidsramar:1. Spelare har 40 sek att genomföra sitt slag inklusive förberedelser. 2. Spelaren är skyldig att vinka fram bakomvarande boll efter 30 sek letande.