Banans öppnande dröjer, vi siktar på 12/5

Hej!
Tyvärr blir vi tvingade att skjuta lite ytterligare på banans öppnande. Det är ännu alldeles
för blöt på många ställen för att kunna spela eller arbeta med banan. Så vi får hålla ut en
stund till dessvärre.
Prognosen vi hoppas på nu är att vi ska kunna öppna från fredagen den 12 maj