Grönt Kort

För att få spela golf på merparten av Sveriges banor behöver du Grönt Kort – ett sorts bevis på att du har koll på spelet och reglerna.

Kurser för Grönt Kort anordnas varje år.

Vilket är första steget?

Du kontaktar en närliggande klubb och anmäler ditt intresse att börja spela golf. De föreslår en lämplig kurs/upplägg för dig på din väg mot Grönt Kort.

När får jag Grönt Kort?

Grönt Kort får du genom att gå en digital teorikurs och träna på spelet, gärna med hjälp av en PGA-utbildad tränare. När du känner dig redo är det dags att göra spelprovet genom att gå en runda på golfbanan på ett givet antal slag.

Spelprovet gör du efter godkänd teori. Det går ut på att du går en runda över 9 hål på en valfri banvärderad golfbana, på ett givet antal slag.

Rundan måste spelas tillsammans med en så kallad markör, det vill säga en person som också har ett Golf-ID och som hjälper dig att räkna dina slag under rundan. När du har spelat klart registrerar du rundan och dina poäng. Har du klarat av att gå rundan på dina givna antal slag så har du klarat Grönt Kort, och golfklubben kan hjälpa dig att godkänna kortet.

När du har klarat och registrerat spelprovet hjälper golfklubben dig att aktivera ditt Gröna Kort.

Medlem i en klubb?

En bra rekommendation är att ta kontakt med en klubb och även bli medlem. Det underlättar för dig i din fortsatta resa för att komma in i golfen, få en identitet och tillhörighet. De flesta klubbar har duktiga tränare som är ett stort stöd för din fortsatta utveckling.

Välkommen in i Golfens värld!

Svenska Golfförbundet

Mer information kring golfen hittar du på https://borjaspela.golf.se/