Styrelsen 2024

Markus Wengelin

Ordförande

markus.wengelin@gmail.com

0705-23 77 72

Sören Byström

Vice ordförande

sorenbystrom@hotmail.com

0705-15 72 24

Sekreterare