Tidsbokning på Hårgabanan

Bokningsregler:

Bokning av starttid på Bollnäs GK kan göras tidigast 30 dagar i förväg mellan kl. 06:00-19:00
Bokning kan göras via internet på min golf, via appen min golf bokning, via terminalen, via telefon 0278-650540, på kansliet eller i shopen
Vid bokning på kansliet eller i shopen var förberedd med golf-ID på samtliga spelar för att underlätta bokningen
Medlemmar och gäster kan ha som max 4 tider, varav 2 helgtider bokade samtidigt. Vid högt bokningstryck har klubben rätt att slå ihop 1/2/3-bollar till 4-bollar
Max handikapp i bollen är 144

Incheckning

 • Incheckning av samtliga spelare i bollen skall ske senast 15 minuter innan starttiden
 • Incheckning görs i terminalen, shopen eller i någon av apparna MG bokning eller OnTag.
 • Olika möjligheter för ankomstregistrering
 • Klubben förbehåller sig rätten att ”fylla på” med väntande spelare och upplåta tiden till andra om incheckning inte sker senast 15 minuter innan
 • Betalning av greefee görs i shopen, när den är stängd så finns det möjlighet att göra det i terminalen.
 • Avbokning av starttiden skall ske så snart som möjligt men senast 2 timmar innan

Ordningsregler

 • Respektera starttidsintervallen, det är förbjudet att gå ut före en bokad tid.
 • Spelare med lägst HCP i bollen är ansvarig för att gruppen håller sin plats på banan
 • Ta gärna med din hund när du spelar en sällskapsrond, men se till att du har hunden kopplad
 • Det är absolut förbjudet att spela utan giltigt medlemskap eller erlagd greenfeeavgift. Oavsett om spel sker vid tidpunkt för tidsbokning eller ej.

No show

Medlem som inte dyker upp till sin bokade starttid ådrar sig en no show vilket resulterar till följande:
– Vid första företeelsen en skriftlig varning
– Upprepas företeelsen en andra gång resulterar detta i ett boknings förbud i 10 dagar

– Upprepas detta ytterligare en tredje gång så resulterar det i en debitering av hela greenfee avgiften för dagen.

 • Greenfeegäst som inte dyker upp till sin bokade starttid faktureras ordinarie full greenfee för den aktuella dagen. Gäller från första förseelsen.

Sponsortid- 50-tiderna

Som Diamant eller Guldsponsor har du, förutom ordinarie bokningsregler, tillgång till förmånliga bokningsregler. 4 veckor i förväg kan diamant och guldsponsorerna boka vilken 50-tid som helst.
Samma dag blir 50-tiderna bollränne tider. De kan bokas 2 timmar innan och endast i kronologisk ordning.