Vårmöte 2024

Det är dags för årets vårmöte
Mötet kommer att hållas tisdag 26/3 kl 19.00 i Dina Försäkringars lokaler på Södra Kyrkvägen 3

Eventuella motioner och skrivelser skall vara styrelsen till hands senast måndag 11/3 och kan skickas till info@bollnasgk.com