Bilförbudet släpps

Det har nu torkat upp tillräckligt för att vi ska våga släppa på bilförbudet.
Det är fortfarande fuktigt på banan så vi uppmanar till försiktighet och eftertanke så det inte körs sönder.